Välkommen till CelDa Fastigheter AB

Från den 1 november 2021 är Stenfastigheter AB ny ägare till CelDa Fastigheter AB.        För vidare info kontakta: www.stenfastigheter.com