Välkommen till CelDa Fastigheter AB

CelDa Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger/förvaltar hyresfastigheter och kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Falkenberg.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!