Välkommen till CelDa Fastigheter AB

CelDa Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag som sedan 25 år tillbaka äger och förvaltar hyresfastigheter / kommersiella fastigheter.                                                Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Falkenberg.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!